Công ty cổ phần đầu tư và cung ứng nhân lực Năm Châu
Công ty cổ phần đầu tư và cung ứng nhân lực Năm Châu
Tầng 9, Tòa nhà CIC, Ngõ 219 Trung Kính, Hà Nội
(+84) 2437553555; 0919830681
info@namchauims.vn
www.vipvietnam.com.vn

0919830681